Szkolenia Gastro-Hotel

Konkurs


Konkurs Gastro-Hotel

Patroni 

GKlogo mini

 

gk24 mini

KONKURS dla Wystawców - Nagroda Produkt Prohotel

Nagroda Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno – Uzdrowiskowego dla najbardziej użytecznego, innowacyjnego, przyjaznego produktu wystawianego na targach Gastro -Hotel.


XX-lecie Regionalnego Stowarzyszenia Turystyczno-Uzdrowiskowego w Kołobrzegu 1999-2019


Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno – Uzdrowiskowe powstało 26 lutego 1999 roku. Jego siedzibą jest Kołobrzeg, a obszarem działania teren całego kraju i zagranica. Głównym obszarem zainteresowania RSTU jest rozwój i wspieranie turystyki na terenie Kołobrzegu i jego otoczenia, a w szczególności funkcji uzdrowiskowej miasta. Stowarzyszenie stawia sobie również jako cel kreowanie pozytywnego wizerunku kołobrzeskiego kurortu w kraju i za granicą.

RSTU skupia przedstawicieli wszystkich branż działalności gospodarczej, ale dominują firmy sektora turystycznego: hotele, sanatoria i restauracje. Stowarzyszenie jest aktywne we wszystkich kluczowych dla Kołobrzegu sprawach, a w szczególności w strategicznej kwestii utrzymania statusu uzdrowiska oraz polityki rozwoju i promocji kołobrzeskiej turystyki.

Realizując cele statutowe Stowarzyszenie zorganizowało dotąd kilkadziesiąt konferencji i sympozjów oraz wydało kilkanaście publikacji, głównie o tematyce turystyczno – uzdrowiskowej.

Regionalne Stowarzyszenie Turystyczno-Uzdrowiskowe jest postrzegane jako silne lobby działające w różnych obszarach życia gospodarczo-społecznego Kołobrzegu i regionu w aktywnej oraz merytorycznej współpracy z władzami samorządowymi.
Współpracujemy z:

culinary com pl www poradnikrestauratora com pl  gk24 pl Targi

nadmorze pl hotwpol Targi

e-konferencje pl targi gastronomiczne targi hotelarskie targi hotelarskietargi turystyczne

turystyka24h pl papaja pl targowestoiska info Targi