Szkolenia Gastro-Hotel

Konkurs


Konkurs Gastro-Hotel

Patroni 

GKlogo mini

 

gk24 mini

Urlop macierzyński - CZĘŚĆ I


Uprawnienia związane z

rodzicielstwem w roku 2013


Urlop macierzyński przysługuje rodzicom dziecka zatrudnionym na umowę o pracę.
Matce dziecka przysługuje prawo do urlopu macierzyńskiego, który może się rozpocząć w dniu porodu lub 14 dni przed terminem porodu.
Prawa do urlopu nie posiadają osoby wykonujące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Z takiego uprawnienia nie może również skorzystać osoba bezrobotna.

Ojciec dziecka może skorzystać z części urlopu macierzyńskiego niewykorzystanej przez mamę, o ile jest zatrudniony na umowę o pracę. Matka dziecka może przekazać ojcu prawo do urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni tego urlopu.

Długość urlopu macierzyńskiego (obowiązkowego) obecnie przysługuje w wymiarze:
• 20 tygodni (140 dni) - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
• 31 tygodni (217 dni) - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
33 tygodnie (231 dni) - w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
35 tygodni (245 dni) - w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
37 tygodni (259 dni) - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Długość dodatkowego urlopu macierzyńskiego (fakultatywnego) przysługuje mamie lub ojcu dziecka w wymiarze:
w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 4 tygodni,
projekt zmian od 1 września 2013 r. - do 6 tygodni,

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:
• od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. - do 6 tygodni,
projekt zmian od 1 września 2013 r. - do 8 tygodni.

Urlop ten będzie przysługiwał – na równych prawach – obojgu rodzicom.

Projekt wydłużenia urlopu macierzyńskiego od 1 września 2013 r. przewiduje , że dodatkowy macierzyński mógłby być wykorzystywany jednorazowo lub w częściach, nie więcej niż dwóch, w wymiarze tygodnia lub jego wielokrotności, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej. Możliwe zatem będzie zarówno wykorzystanie pełnego wymiaru urlopu lub tylko jednej jego części przez jednego z rodziców, jak i podzielenie się nim przez matkę i ojca.


Wydłużenie urlopu macierzyńskiego – urlop rodzicielski.

Projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zakłada możliwość przedłużenia urlopu macierzyńskiego do 12 miesięcy.
Aby skorzystać w dodatkowych, płatnych w wymiarze 80% pensji 26 tygodni urlopu, należy zgłosić taką chęć przynajmniej na 14 dni przed planowaną datą porodu. Jeśli matka dziecka tego nie zrobi, przez pierwsze pół roku będzie otrzymywać 100% świadczenia.
Jeżeli jednak w tym czasie rodzice zdecydują, że jedno z nich chciałoby wydłużyć urlop macierzyński o kolejne pół roku, jest to możliwe, jednak wtedy przez drugą część urlopu będzie rodzic otrzymywać 60% pensji.

Urlop rodzicielski, podobnie jak dodatkowy urlop macierzyński, udzielany będzie na wniosek pracownika. Wniosek taki pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy z co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem.
Wymiar urlopu rodzicielskiego nie będzie zależny od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.
Urlop rodzicielski będzie można wykorzystać jednorazowo bądź w maksymalnie 3 częściach, a każda z części wykorzystywanego urlopu, nie będzie mogła być krótsza niż 8 tygodni.

Urlop rodzicielski będzie przysługiwać bezpośrednio po wykorzystaniu pełnego wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, zarówno pracownikom – matce i ojcu dziecka, na równych zasadach.

Z urlopu rodzicielskiego skorzystać będą mogły również rodzicie, którzy w dniu wejścia w życie nowelizacji będą już przebywać na urlopie macierzyńskim.

Prawo do dłuższego (maksymalnie do roku) urlopu przysługiwać ma też osobom niebędącym biologicznymi rodzicami (adopcja, rodziny zastępcze).
Trenerzy Dea szkolenia:
Mirosław Kot
Damian Wilpert

Współpracujemy z:

culinary com pl www poradnikrestauratora com pl  gk24 pl Targi

nadmorze pl hotwpol Targi

e-konferencje pl targi gastronomiczne targi hotelarskie targi hotelarskietargi turystyczne

turystyka24h pl papaja pl targowestoiska info Targi